Historia Niemodlina

Źródła historyczne podają, że Niemodlin istniał już w X wieku jako osada słowiańska.Otoczony niedostępnymi bagnami z jednej strony, a z drugiej rzeką, był praktycznie niedostępny dla wroga. To położenie ocaliło miasto podczas najazdu tatarskiego w 1241 roku.

Niemodlin stał się miastem około 1283 roku. Po śmierci Bolka I Opolskiego w 1313 roku Księstwo Opolskie podzielone zostało między 3 jego synów: Bolko I Senior otrzymał Niemodlin. Zbudował on tutaj zamek tytułując się księciem niemodlińskim.

W XVI wieku „zamek i państwo niemodlińskie” oddane zostało przez króla czeskiego Ferdynanda I Maciejowi von Logan po czym przeszło na własność rodu von Pucklerów, a następnie Zierotinów, aż po ostatni ród Praschmów. W wyżej wymienionym okresie Niemodlin był siedzibą książąt jako siedziba ziemi niemodlińskiej o czym świadczy pozostały zamek.

Rynek w Niemodlinie wyróżnia się spośród innych rynków miast Opolszczyzny swym niezmiernie oryginalnym kształtem urbanistycznym przypominającym mocno wydłużone wrzeciono oraz takim rozplanowaniem, że długi (343 m) a wąski (42 m) powstały z poszerzenia ulicy przelotowej sięga właściwie od jednego krańca starówki po drugi. Miasto zamykają z dwóch stron dwie zabytkowe budowle: od zachodu wyniosły gotycko-barokowy kościół parafialany Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (w latach 1389-1810 kolegiacki) od wschodu renesansowy zespół zamkowy usytuowany na niewielkim wzniesieniu. Od południowej strony miasta zachował się niewielki odcinek średniowiecznych murów obronnych z początku XV wieku.

Z tego samego okresu pochodzi drugi odcinek obwarowań miejskich przy zabudowaniach plebańskich. Obok murów wznosi się dawny arsenał z XVII lub XVIII wieku.